Swara Bistar

2001.

Adana

Indian NotationWestern Notation

2002.

Alhaiya Bilawal

2003.

Komal Rishadh Asawari

2004.

Yaman

Indian NotationWestern Notation

2005.

Kalingla

2006.

Sudh Kalyan

2007.

Kafi

2008.

Dewshakh

2009.

Kamod

2010.

Khamaj

2011.

Khambawati

2012.

Khat

2013.

Gara

2014.

Gaudi

2015.

Gaud Sarang

Indian NotationWestern Notation

2016.

Gaud Malhar

2017.

Kedar

2018.

Jaijaiwanti

2019.

Chayanat

2020.

Zilf

2021.

Jayat Kalyan

2022.

Jayat Shree

2023.

Jogiya

2024.

Jaunpuri

Indian NotationWestern Notation

2025.

Jhinjhoti

2026.

Tilak Kamod

2027.

Tilang

2028.

Todi

2029.

Husseini Kanada

2030.

Nagaki Kanada

2031.

Jayanti Kanada

2032.

Durga

2033.

Desh

Indian NotationWestern Notation

2034.

Deshkar

2035.

Deshi

2036.

Dhanashree

2037.

Dani

2038.

Puriya Dhanashree

2039.

Paraj

2040.

Purvi

2041.

Purvi Sarang

2042.

Puriya

Indian NotationWestern Notation

2043.

Purvi Kalyan

2044.

Puriya Kalyan

2045.

Piloo

2046.

Bahar

2047.

Basant

2048.

Bageshree

2049.

Behag

2050.

Bhairav

2051.

Bhairavi

Indian NotationWestern Notation

2052.

Bhimpalasri

2053.

Bhupali

2054.

Bilawal

2055.

Brindabani Sarang

2056.

Desh Malhar

2057.

Mar

2058.

Maru

2059.

Shankara

Indian NotationWestern Notation

2060.

Lalit

2061.

Ramkeli

2062.

Rageshree

2063.

Charju Ki Malhar

2064.

Roopmanjari Malhar

2065.

Megh

2066.

Mirabai Ki Malhar

2067.

Miyan Malhar

2068.

Nat Malhar

2069.

Sudh Malhar

2070.

Surudasi Malhar

2071.

Ramdasi Malhar

2072.

Malhar

2073.

Malgunji

2074.

Multani

Indian NotationWestern Notation

2075.

Maruwa

2076.

Malkauns

2077.

Samant Sarang

2078.

Lankadhan Sarang

2079.

Barahnsh Sarang

2080.

Shree

2081.

Shyam Kalyan

2082.

Sindhu Bhairavi

2083.

Sarang

2084.

Sindhu Bilawal

2085.

Sughrai

2086.

Suha